Kabanata 1158

Ang buong palasyo ay nanginginig ng malakas at parang guguho ang langit at ang lupa ay handa nang bumukas! Habang nangyayari ang lahat ng ito, dahan-dahang bumaba ang kristal na kabaong habang inalalayan ito ni Gerald. Inasahan ni Gerald na mangyayari ang lahat ng ito… Ngunit hindi niya inaasahan na hindi magbubukas ang life gate! Sa halip, tila nanginginig ito ng sobra! Sa gitna ng kaguluhan, bigla ring nanginig ang iron chains na nakabalot sa higanteng itim na kabaong... Sa sandaling iyon ay may kakaibang nangyari. Nakita nila ang mga iron chains na unti-unting bumukas habang nangyayari ang lahat ng ito. Kasabay nito, ang kristal na kabaong ay parang naghahandang lumipad palabas sa lugar na ito! Habang nangyayari ang lahat ng ito, biglang nagsimulang tumubo ang Dead Annie sa lahat ng nakapalibot na pader! "Nandito na naman ang mga… Dead Annies!" takot na takot na sumigaw si Chester. Hindi nagtagal ay napuno ng mga bulaklak ang buong lugar at nagsimulang lumitaw ang mara

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser