Kabanata 1180

Ang gusto lang ni Gerald noon pa man ay magkaroon ng ordinaryong buhay. Dahil nasa Lugaw City na siya, kailangan na niyang simulan ang paghahanap ng mga taong may strong yin physique. Sa pagkakaalam niya, kailangan niyang maglibot sa mga lugar kung saan maraming mga tao ang nagtitipon. Sa madaling salita, ang mga abalang lokasyon tulad ng mga train stations at mga commercial streets. Dahil doon, alam niyang ngayon na ang magandang panahon para simulan ang kanyang paghahanap. Sa kanyang nakikita, isang buhay na lugar ang Lugaw City at may nakita siyang ilang stalls na nagtitinda ng maliliit na pendant na dating pagmamay-ari ng mga ninuno ng mga nagtitinda. Ang ilan sa kanila ay nagbebenta ng mga radyo na nagmumula pa noong 1970s. Habang tumitingin-tingin sa paligid, napansin ni Gerald ang ilang excited na mga tao ang nagkukumpulan sa isa sa mga stall. Kasunod nito, narinig niya ang isang boses na nagsasabing, “Sir, please! Kailangan ko ng pera para magamot ang aking anak na may

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser