Kabanata 1181

“P*tang ina! Mukhang gusto mo talagang mamatay! Pakawalan mo ako!" Nabaliw ang babae habang hawak niya ang kanyang buhok. Inikot-ikot niya sa ere ang kanyang bag habang sinusubukan niyang hampasin ang taong humihila sa kanyang buhok gamit ang kanyang bag. Ngunit bago pa man niya maihampas ang taong nanghila sa kanyang buhok, binigyan siya ng isang mahigpit na sampal ng taong ito sa kanyang mukha. Umalingawngaw ang malakas na tunog ng sampal. Naramdaman ng babae na parang umiikot ang kanyang mundo at naguguluhan ang utak niya pagkatapos niyang masampal. Napadpad siya sa isang stall ng tinapay na malapit sa kanyang kinatatayuan niya at sa isang iglap ay ibinagsak niya ang lahat ng tinapay na naka-display. Ang sumampal sa kanya ay walang iba kundi si Gerald. Galit na galit si Gerald matapos masaksihan ang nakaraang eksena, hanggang sa hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Marami na siyang nakita at na-encounter na mga taong mayabang sa kanyang buhay, ngunit ngayon lang siya n

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser