Kabanata 1227

Kung hindi nila ito nakita sa kanilang sariling mga mata, walang sinuman ang maniniwala na ang lahat ng ito ay nangyari talaga. Imposible para sa isang normal na tao na maging napakalakas para basta-bastang punitin ang pinto ng kotse nang ganoon kadali habang mabillis itong tumatakbo! Posible ito kung mabilis, malakas at may matinding balance ang taong iyon ngunit... parang makikita mo lang ang mga ganoong tao sa pelikula! Hindi akalain ni Maia na ang kanyang high school classmate na dating patpatin at mahina, ang taong palaging nag-aalala kung paano siya kikita ng mas maraming pera para mapakain nang maayos ang kanyang sarili araw-araw ay naging napakalakas na ngayon! Natanggap na niya noon na si Gerald ay isang mayamang young master, ngunit lumalabas na isa rin siyang napakahusay na tao na ang kapangyarihan ay katumbas ng isang mala-diyos na top master! Takot na takot si Warren ng mga sandaling iyon. Kanina pa siya nakaupo sa tabi ni Maia sa sasakyan, kaya ibig sabihin nito a

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser