Kabanata 1228

“Hindi naman,” kaswal na sinabi ni Gerald. Gusto pa sanang sabihin ni Maia ang kanyang pag-aalala kay Gerald, ngunit hindi niya alam kung bakit walang lumalabas sa bibig niya. Kung tutuusin, matagal na niyang minamaliit si Gerald at sinabi niya pang magdudulot lang siya ng gulo kaysa makatulong! Sa madaling salita, hindi niya ito masyadong sineryoso mula noong una silang magkita hanggang sa tumapak sila sa high school. Hindi niya sineryoso si Gerald kahit pa noong una silang nagkita sa bar pagkaraan ng ilang taon at nang malaman ni Maia na napakayaman niya noon sa Salford Province. Sa oras na iyon, hindi mapigilan ni Maia na maramdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso ngayong nakatayo siya sa harapan ng kakaiba at bagong Gerald. Sa katunayan, humahanga at lumalalim ang paggalang niya sa lalaking ito sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit hindi sumagi sa isip ni Gerald na kailangan niyang magpakitang gilas sa harap ni Maia. Kung tutuusin, hindi niya kailangan ang paghanga o p

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser