Kabanata 1229

Hindi talaga inaasahan ni Gerald na sasabihin ni Noelle ang eksaktong mga salita tulad ng hula ni Aiden. Kung tutuusin, sinabi ni Aiden kay Gerald na ang mga dyosang tulad niya ay mahilig makipaglaro. Sa madaling salita, gusto nila ang proseso na hinahabol sila ng lalaki. Lalo nilang nagustuhan ito kapag ang mga taong gusto nila ay nagmamalasakit sa kanila. Dahil doon, hindi pa rin siya magkukusa na ibigay kay Gerald ang kanyang contact number kahit na siya ang nagligtas sa kanya. Ang gagawin lang ni Noelle ay ang makipag-usap sa kanya ng sandali bago siya tatalikod para umalis. Siyempre, hindi talaga siya aalis kaagad. Sa halip, maghihintay siya nang kaunti para hintayin na sabihin ni Gerald na manatili siya. Ito ang dahilan kung bakit nahihirapan ang mga tao na ligawan ang dyosa. Kung tutuusin, ang ikinakatuwa ng mga babae ay ang proseso ng panliligaw at paghahanap sa kanila. Eksakto sa hula ni Aiden ang bawat kilos na ipinakita ni Noelle. Nang makita iyon, ipinagpatuloy ni G

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser