Kabanata 1238

Masasabi niya na ang lahat ng ito ay pinaghandaan. "Noong una ay pinaplano ko na pagbigyan ka, pero parang ayaw mong mangyari ito!" Malamig na sinabi ni Gerald habang nakangiti siya sa manager. "Gerald, huwag mo siyang atakihin!" Medyo natakot si Noelle sa oras na ito. Sa puntong ito, alam niyang sikretong binalak ni Preston na ipahiya at pahirapan ng manager si Gerald. Kung magpapatalo man si Gerald, paniguradong may paraan si Preston para harapin si Gerald sa kanyang mga aksyon. Kaya gusto ni Noelle na pigilan si Gerald na gawin iyon. “Aatake siya? Hahaha! Hindi ko kailangang gumawa ng anumang aksyon laban sa isang walang kwentang tao tulad niya! Sa umpisa pa lang ay dapat ko na siyang sinampal dahil sa kahangalan niya. Pero hindi siya karapat-dapat para doon!” Ngumisi si Gerald. “Bata, mukhang gusto mo na talagang mamatay! Dalian niyo, guards! Tanggalin niyo siya sa lugar na ito!" Ngumisi ang manager. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Gracie at sa iba pa habang sinasabing,

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.