Kabanata 1239

Kasalukuyan sa lobby, ang lahat ng mga staff ay nakabihis ng maayos at mukhang naghahanda sila ng mataimtim at may paggalang. Hindi exemption doon ang hotel staff. Silang lahat ay nagtipon sa unang palapag ng hotel kung saan makikita ang lobby. Tuwang-tuwa ang lahat nang mabalitaan nilang personal na pumunta ang chairman dito. Hindi pa kailanman nangyari ang bagay na iyon. Ang manager na nagngangalang Hazen ay nakasuot din ng suit sa oras na ito habang siya ay nakatayo sa isang tabi bilang paghahanda upang batiin at para makipagkita sa chairman. Kinakabahan siya ng sobra sa oras na ito. “Aunt Wauter, Uncle Shadwell, marami akong kakilala na uncles mula sa Longthorne Group. Papunta na sila dito, kaya gusto kong bumaba at batiin sila. Kung hindi, baka akalain nilang hindi ko sila nirerespeto kung hindi ako bababa para batiin sila! Sa oras na ito, ibinaba ni Preston ang baso ng alak sa kanyang kamay at nagsalita habang nakatingin kay Gracie sa loob ng private room. “Oo naman! Maram

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser