Kabanata 1248

Sinadya ni Georgia na lakasan ang kanyang boses para marinig ito ng lahat ng naroroon. Ang lahat ng atensyon ay nakay Gerald na ngayon, kaya napangiti si Justin at sinabing, “Ikaw pala ang cousin-in-law ko! Masaya akong makilala ka!" Wala siyang pinakita na interes kahit na gusto niyang makipagkamay kay Gerald, habang ang kanyang asawa ay nakatitig lang sa boyfriend ni Rita. Makikitang hinuhusgahan niya ito mula sa tabi ng kanyang asawa. Ordinaryo lang ang damit ni Gerald, ngunit naramdaman ng babae na parang may mali sa kanya. "Magaling kang tao, Rita, kaya naniniwala ako na ang iyong boyfriend ay mahusay din! Ipakilala mo siya sa amin!" sabi ni Georgia. "Pasensya na, Lady Walford, pero hindi ko siya boyfriend," sagot ni Rita nang lumingon siya sa miyembro ng kanyang pamilya na nakaupo pa rin sa mesa. Bumalik na sa katinuan ang isip ng pamilyang Smith pagkatapos nilang magulat at ang kanilang mga bibig ay nanatiling nakabuka habang patuloy silang nakatitig ng tahimik sa dalaw

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser