Kabanata 1249

Naantig ang puso ng mga mula sa pamilyang Smith nang marinig nila ito, kabilang na rin dito si Serenity. Sa wakas ay napagtanto nila na hindi pala ni naintindihan si Gerald at tama ang pagkakalarawan sa kanya ni Mila. Talagang nagbago ang kapaligiran ngayong nandito si Gerald. Kakaunti lang sa mga bisita ang nagbigay ng pansin sa pamilyang Smith kanina, ngunit parami nang parami ang papunta sa kanilang mesa upang mag-toast at makipag-usap sa kanila sa pag-asang mapalalim ang kanilang relasyon sa pamilyang iyon. Syempre, may mga tao rin na nagsimulang manghimasok sa pamilyang Smith. May ilang mga president ng kumpanya ang pumalibot kay Serenity at sinabing, “Hindi ba birthday mo kahapon, Madam? Bakit hindi ka nagpadala sa amin ng mga invitation card? Sayang at hindi ka namain nakasamang mag-celebrate... Sinisiguro namin ito ngayon na babawi kami!" Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang taong sobrang nagdurusa ay walang iba kundi si Georgia. Kung tutuusin, una niyang inimbitahan

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser