Kabanata 1253

Bago pa man makagalaw ang mga guards, biglang narinig ng lahat ang sigaw ng receptionist, "May bisita na nagpadala ng mga prestigious gifts para kay Lady Jordain mula sa gpamilyang Smith!" Tumahimik ang lahat nang marinig nila iyon. Makikita ang pagkadismaya sa mukha ni Yana at ng iba, ngunit nanginginig si Georgia habang lahat sila ay dahan-dahang lumingon para tumingin sa entrance. Puno ng pagtataka ang kanilang mga mata. Anong nangyayari? Mga prestigious gifts mula sa isang hindi kilalang bisita? At para pa ito sa elder ng pamilyang Smith! Makikita na ang mga ‘prestigious gifts’ na ito ay mas maganda kaysa sa mga regalo na natanggap ni Georgia. Kung tutuusin, hindi normal para sa kahit sinong tao na magbigay ng prestigious gifts. Malaki ang halaga ng mga regalong ito, ngunit sigurado na isang malakas at makapangyarihang tao ang makapagbibigay lamang ng mga ganitong uri ng mamahaling mga regalo. Noong unang panahon pa lang, meron na ang rules of gift giving sa anumang okasyon

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser