Kabanata 1254

Makikita sa mga kamay nila ang eighteen na regalo na sinabi kanina ng receptionist! Ang pinakamahal na regalo, isang villa na nagkakahalaga ng forty million dollars, ay ipinakita sa isang kontrata. “…P-paano… Paano ito nangyari…?” gulat na gulat na sinabi ni Georgia. “Dinala na namin ang mga regalo, Mr. Crawford! Ito ang listahan ng mga regalo!" sabi ng isa sa mga bodyguard matapos maglakad papunta kay Gerald at magalang itong yumuko sa harapan niya. "At bakit mo ipinapakita sa akin 'yan? Ibigay mo ito kay lola!" sagot ni Gerald habang nakangiting lumingon kay Serenity. "Ito ang mga regalo ko sayo dahil birthday mo kahapon at hindi ako nakadalo." Samantala, ang iba ay nanlaki ang mga mata sa sobrang gulat nang sinabi nila, “…M-Mr. Crawford…?” Narinig nilang lahat na tinatawag ng mga guwardiya si Gerald bilang si Mr. Crawford, at kasama sa mga nagulat si Yana. Tulala at halos hindi makapaniwala si Yana at ang iba pa nang sabay-sabay silang humarap kay Gerald. '..Im-imposib

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser