Kabanata 1255

Halos buong buhay na umasa si Yana sa background ng kanyang pamilya at iyon ang dahilan kung bakit ang taas ng tingin niya sa sarili niya. Dahil doon, minaliit niya si Gerald at ang kanyang mga aksyon ay magkakaroon ng masamang kahihinatnan. Isang babala ang huling pangungusap ni Gerald dahil gusto niyang sabihin kay Yana na hindi lang siya ang may kakayahan at makapangyarihan na tao sa mundo. Sa katunayan, marami pang mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Si Georgia at ang iba pang miyembro ng pamilyang Sier ay takot na takot , kaya hindi sila nangahas na magbitaw ng kahit isang salita. Nawalan na ng kahulugan ang birthday party at makalipas ang ilang sandali, umalis na lang sina Gerald at ang pamilyang Smith sa kanilang villa. Kanina lang ito nangyari, ngunit naramdaman ni Serenity na parang nakaranas siya ng roller coaster ng mga emosyon. Sa oras na lumabas ang pamilyang Smith sa villa ni Georgia, naramdaman na ng matandang babae ang agos ng kanyang dugo at ang pagtibok ng kan

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.