Kabanata 1265

Isang tingin lang ang kailangan para malaman niya kung sino siya! Bumaba siya ng kanyang sasakyan at tumingin siya sa babae bago siya sumigaw, "Mukhang hindi talaga maiiwasang magkasalubong ang magkaaway!" Pagkatapos niyang magsalita, bigla namang naging malamig ang kanyang itsura habang nakatitig siya sa kanya at sinabing, "Ikaw ba ang gumamit ng Soul Eater technique sa lahat ng mga sanggol?" “Ano, akala mo ba ikaw lang ang may kakayahang gumamit ng technique na iyon? Talagang nalulungkot ako na dumating ka ng maaga... Kung hindi, ipagpapatuloy ko sana ang pag-drain ng mas maraming oxyblood mula sa mga sanggol ngayong gabi para tuluyan ko nang ma-master ang technique na ito!" sagot ng matandang babae habang dahan-dahan siyang bumangon ngayong tapos na niyang sunugin ang mga paper money! Lumingon siya kay Gerald, makikita na ngayon ang mas matatag at determinadong tingin sa kanyang mga mata habang sinasabi niya, “Inaamin ko na makapangyarihan ka talaga, Gerald... Kung hindi kit

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser