Kabanata 1266

“P-pakawalan mo siya…!” sigaw ng tatlong kinidnap at takot na takot na miyembro ng pamilyang Smith bago pa man maabot suntukin ni Tiara ang duguan na Gerald. Sumigaw ng malakas si Rita kaysa sa mga magulang ni Mila. “…Hah! Hindi karapat-dapat na sayangin ko ang lakas ko para sa mga taong tulad niya! Hoy, Chester! Siya ang iyong pinakamamahal na kapatid, tama ba? Sige at patayin mo ang g*go na iyon na hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanyang sarili! Huwag kang mag-alala tungkol sa dakilang panginoon, dahil pananagutan ko ang lahat ng nangyari dito!" utos ni Tiara. Walang nagawa ang pagmamakaawa ng pamilyang Smith para mapatigil si Tiara sa kanyang paghahasik ng lagim. Sa halip, parang lalo pa siyang nagalit sa kanila! Ang paraan ng pag-uutos ni Tiara sa kanyang apo ay halos parang nakikipag-usap lang siya sa isang random na miyembro ng Holy Witchcraft sa halip na sa kanyang totoong apo… Mailalarawan ang ugali ni Chester ngayon na parang isang aso. Isang napaka-masunurin at m

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser