Kabanata 1267

Ang liwanag ay naging isang matinding spotlight at sinikatan nito ang buong lugar gamit ang nakabulag na flash! Si Chester mismo ay tinamaan ng ginintuang liwanag at sa sandaling dumampi ito sa balat niya, sumigaw ng malakas ang lalaki! Nanlaki ang mata ni Gerald nang makita niyang lumabas ang itimna liwanag sa katawan ni Chester! Dahan-dahan na nawalan ng lakas at kapangyarihan si Chester sa sandaling iyon. Mabilis rin na nawala ang kanyang vitality nang tumigil na siya sa pagsigaw, hanggang sa nanghina si Chester pagkatapos niyang itulak si Gerald. Nahulog ang lalaki sa lupa at tuluyan nang nawalan ng malay! “…Chester…?” sabi ni Gerald habang duguan niyang sugat. Kahit anong tawag niya, hindi na talaga gmagalaw ang katawan ni Chester. Sa sandaling iyon, biglang nawala ang gintong ilaw sa pendant at napalitan ito ng pitong kulay ng rainbow! Nagulat si Gerald nang makita niya ang pagbabagong ito. Ang jade pendant ay kakaiba na talaga ngayon! “...Hindi ko alam na meron kang mah

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.