Kabanata 1277

"Ikaw…!" Galit na galit si Xeila na parang anumang segundo ay sasabog siya sa sobrang galit! Napakasama ng taong ito! Binigyan niya ng nagbababalang tingin si Gerald at si Naomi bago siya nagmadaling pumunta sa gilid ng middle-aged na lalaki habang sumisigaw ng, “Asawa! Asawa ko, okay ka lang ba?!" Duguan ang bibig ni Zadie ngunit mulat pa rin ang kanyang mga mata dahil hindi masyadong gumamit ng masyadong lakas si Gerald para sampalin siya. Galit na galit ngayon ang lalaki habang sumisigaw siya, "Tawagan si Chairman Harell! At huwag niyong hayaang makatakas ang batang iyon! Sisiguraduhin kong hindi siya makakaalis dito ng buhay!" Nang marinig iyon, agad namang tumawag si Xeila. Habang ginagawa niya iyon, nagbubulungan na ang mga taong nakapalibot sa kanila. “Yung binugbog ba ay si... Mr. Lavington? Mr. Lavington mula sa Dakota Real Estate Inc.?” “Oo, tama ka. Alam ng lahat kung gaano kalupit si Mr. Lavington. Meron siyang real estate business at siya rin ang pinsan ni Chai

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser