Kabanata 1278

Ang iyak ni Huxley ngayon ay mas malakas kaysa dati at sobra siyang natatakot tungkol sa magiging kapalaran niya at ng kanyang pamilya. Ang kanyang pamilya ay hindi ganoon kayaman noong una, at alam niyang hindi madali para sa kanyang mga magulang na magtrabaho nang husto at suportahan ang pamilya. Pero ito ngayon si Chairman Harell! Sinasabi niyang dalhin niya ang kanyang pamilya dito at lumuhod sa harapan ni Mr. Lavington! Nanginginig ang bata sa takot habang nanghihina ang buong pagkatao niya! “Aalis kayo? Sa tingin mo ba magiging madali para sayo na umalis ngayon? Malapit nang magsimula ang conference, kaya huwag mong sayangin ang oras ko. Sa ngayon, kailangan mong tawagan kaagad ang lahat ng mga head mula sa iyong school at gayundin ang lahat ng miyembro ng pamilya mo. Ang lakas ng loob na saktan ang pinsan ko... Tama lang na gawin ko ito dahil sa ginawa mo!" ngumisi si Dixon. Takot na takot ang ibang estudyante kaya wala ni isa sa kanila ang nangahas na huminga ng masyadong m

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser