Kabanata 1293

Nang marinig iyon, napalingon si Gerald sa mesa. Nakita niyang totoo ang sinabi ni Chester, saka siya lumapit para kunin ang note. Nakalagay doon ang isang row ng mga salita na nagsasabing, 'Magkita tayo sa Sky Bridge sa Qerton City sa eksaktong hatinggabi!' Bukod sa message na iyon, wala nang iba pang nakasulat dito. Wala man lang itong pirma para ipahiwatig kung sino ang nagpadala nito. “…Si Matilda kaya ang nagpadala nito…? Hindi niya na tayo hinanap noong una pa lang... at hindi rin niya tayo inimbitahan, kaya sa malamang ay siya ang naglagay nito dito,” sabi ni Chester. Umiling si Gerald bago siya sumagot, “Kilala ko siya, malamang ay mababaliw siya sa kakahanap hanggang sa tuluyan niya na tayong mahanap. Hindi ugali ng taong tulad niya ang mag-iwan ng ganitong bagay!” Gayunpaman, ito ay isang kakaibang pangyayari… ‘Wala akong kakilala sa Ancient City... Sino kaya ang gustong makipagkita sa akin...?’ naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Napagpasyahan ni Gerald na pupunta

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.