Kabanata 1294

Sinalo lang ni Gerald ang bakal na kadena at hinila ang tao patungo sa kanya! Nahulog ang taong iyon pagkatapos siyang hatakin ng biglaan at nagpupumiglas siya habang hinihila siya ni Gerald palapit sa kanya! Nang malapit na siya, ipinwesto ni Gerald ang kanyang paa bago niya ito sinipa sa mukha! Umatras ang lalaki at sumabog ang kanyang ulo na parang isang pakwan na sumabog habang ang kanyang katawan ay humampas sa halos sampung guardrails ng tulay. Pagkatapos nito, maririnig ang malakas na hiyaw ng mga tao habang isa-isa silang pinatumba ni Gerald. Hindi masyadong malakas si Gerald sa ngayon, ngunit ang kanyang kasalukuyang lakas ay lampas pa rin sa kanyang lakas bago siya sumailalim sa baptism of heaven. Kakaiba para sa kanya nang makita niya na ang mga lalaking ito ay katulad ni Tiara sa paraan na ang kanilang inner-strength ay sumailalim sa ilang mabilis at napakalaking pagbabago. Masasabi niya na magkatulad sila dahil may kaunting pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaking ito at

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser