Kabanata 1296

Huminto ng saglit si Gerald bago siya huminga ng malalim at sinabing, “...Fine. Dahil wala ka nang Dead Annies, kahit papaano ay sigurado ako na papatumbahin kita kapag may ginawa ka!" Pagkatapos nito, hinawakan ni Gerald sa balikat si Yume bago siya tumalon ng mataas kasama niya! Nang makarating sila sa dalampasigan, sinabi ni Yume kay Gerald kung saan ang hiding spot niya at siniguro ni Gerald na mahigpit siyang kakapit sa kanya habang mabilis silang pumunta doon. Alam ni Gerald na kulang siya ng lakas para makipag-away laban kay Queena at sa King of Judgment Portal, kaya patuloy siyang nagiging maingat ngayong alam niyang may mataas na posibilidad na makakaharap niya ang mula sa pamilyang Gunter. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang kweba. Pagpasok nila, nilagyan ng seal ni Gerald ang ilang blood vessels sa katawan ni Yume! "…Seryoso? Hindi ka pa rin naniniwala na wala akong intensyon na saktan ka?" sabi ni Yume habang humihinga siya ng malalim para subukang pigilan ang

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.