Kabanata 1297

Sa oras na iyon, sinabi ni Yume ang buong sitwasyon. Lumalabas na lihim na target na pala si Gerald noong una pa lang. Sa ilalim ng utos ng kanyang pamilya, may dalawang pangunahing layunin si Yume. Ang una niyang layunan ay ang mahanap ang babaeng nakaputi sa palasyo ng hari ng karagatan. Ang isa naman ay ang hulihin si Gerald at dalhin siya sa pamilyang Gunter. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagpanggap siya na mas mahina. Nagpanggap siya na sugatan siya para maawa sa kanya si Gerald. Kahit na naawa sa kanya si Gerald, hindi pa rin siya makagawa ng move sa kanya. Iyon ay dahil hindi niya inasahan na maantig siya sa mga kilos ni Gerald. Hindi niya kayang gawin ito sa kanyang sarili. Pagkatapos nito, pareho silang lumakbay patungo sa palasyo ng hari ng karagatan. SAng matandang babae na nakilala nila ay walang iba kundi ang lola ni Yume ay siya rin ang master ng pamilyang Gunter na si Lady Gunter. Alam na alam niya na kahinaan ni Gerald ang Dead Annies. Dahil doon, talagang

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser