Kabanata 1298

Base sa pagiging seryoso ng boses ni Yume, masasabi ni Gerald na totoo ang babala ng babaeng ito. “...Gayunpaman, bakit pumunta pa ang King of Judgment Portal para hanapin ang pamilyang Gunter? Na-anticipate na ba na pupunta ako?" nagdududang tinanong ni Gerald. “Siguro isa iyon sa mga dahilan, pero sa totoo lang ay hindi ako masyadong sigurado... Sa pagkakaalam ko lang ay meron silang ibang layunin. Sa narinig ko, mukhang balak nilang pumunta sa Ancient Mountain sa Ancient City! Kung hindi mo alam, kakaibang insidente ang nangyayari sa bundok na iyon kada ilang taon!" paliwanag ni Yume. "Anong klaseng kakaibang pangyayari...?" curious na tinanong ni Gerald. "Hindi ako masyadong sigurado," sagot ni Yume habang umiiling. Sa kabila nito, kahit papaano ay napagsama ni Gerald ang ilang pieces sa puzzle. Base sa kaalaman ni Gerald, may tatlong makapangyarihang grupo na humahabol sa kanya. Kahit na natanggap na niya ang baptism of heaven, alam niyang hindi pa rin siya nakakatakas

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser