Kabanata 1302

Pilit na ngumiti ang lalaki at mabilis niyang sinimulan ang muling pagdugtong sa mga naghiwa-hiwalay na buto ni Gerald bago niya mabilis na na-bandage ang kanyang mga open wounds. “Aaminin ko na hindi ako masyadong interesado noon, pero naiintriga na ako ngayon! Talagang nakakagulat ang mga bagong nalalaman ko tungkol doon!" sagot ng babae. “Hah! Ang martial arts na interesado kang matutunan ay hindi isang bagay na madaling matututunan ng mga ordinaryong mandirigma! Masyadong mahirap maabot ang Nebula realm! Kahit na nararapat ang dugo mo para doon ay hindi magbibigay sayo ng karapatang makapasok ng madali sa realm na iyon! Dapat malaman mo ngayon na marami sa mga pamilya dito ay may mga kakaibang dugo kumpara sa karaniwang tao, at iyon ay dahil bahagi sila ng mga secret society. Ang mga tao mula sa mga secret society ay umaasa sa kanilang mga pambihirang pangangatawan at sila ay mas malakas kumpara sa ordinaryong tao. Pero ang mga taong marunong kontrolin ang ganoong kalakasan an

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.