Kabanata 1303

“Pero, tito! Hindi ako nagloloko sayo! Tingnan mo kung hindi ka naniniwala sa akin! Sinasabi ko sayo na ang mga mata ng magandang babaeng ito ay kahawig ng mga mata mo!" Pilit na sinabi ng babae. Nakita niya na desperadong sumesenyas ang babae na tingnan niya ang picture, kaya tumingin lang sa kanya ang lalaki bago siya sumuko at kinuha iyon sa kanya. Sa pangalawang pagkakataon na nakita nkya ng mas malinaw ang taong nasa litrato, talagang napahinto siya sa kanyang kinatatayuan. Laking gulat niya na hindi man lang niya mahawakan ng maayos ang litrato hanggang sa bumagsak na lang ito sa sahig. Ang babae sa larawan ay si Queta. Ito ang unang pagkakataon na makita niyang nanginginig ng ganoon ang lalaki. Nakita niyang nagbago ng husto ang ekspresyon ng middle-aged na lalaki nang tingnan niya ang larawan. Dahil dito ay hindi naiwasan ng babae na magtanong ng may pag-aalala, “…Tito? May problema ba…?" Mabilis na kinuha muli ng lalaki ang litrato at pagkatapos ay sumagot siya, "...

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser