Kabanata 1315

“Sixth at Seventh brother! Ipasok niyo siya para gawing pain sa savage!” utos ng pinakamatanda sa mga masters. “Opo!” deklara ng dalawa nang agad nilang hinawakan si Gerald sa kanyang mga braso at naglakad sila patungo sa entrance ng madilim na lugar. Pasikreto na pinapagana ni Gerald ang kanyang inner-strength, kahit papaano ay makakatulong ito na mapadali ang pagtakas noya. Base sa naramdaman ni Gerald, ang pitong master ay nasa first stage lamang ng Spirit Earth Realm. Sa madaling salita, sila ay nasa parehong stage ng mga pinugutan niya ng ulo sa Gunter Manor. Sigurado siya na kaya niyang patumbahin ang mga ito, hindi pa rin niya alam kung ano level ng lakas ng savage. Habang papunta silang tatlo sa kadiliman, ang dagundong ay naging mas malakas pa kaysa dati. Ang isang dagundong ay tulad ng sa tuluy-tuloy na kulog, kaya talagang nagulat ang dalawang master. “…Sixth brother, masyadong malakas ang tibok ng puso ko ngayon at parang wala akong magawa para mawala ito… Sa pala

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser