Kabanata 1316

Sa puntong iyon, tumindig na ang lahat ng balahibo ni Gerald dahil alam niyang hindi niya maiiwasan ang mga atake nito. Tinipon niya ang lahat ng lakas niya para maghanda sa parating na impact! Pagkalipas ng ilang segundo, ang napakalaking kamay ay humampas kay Gerald at nagdulot ito ng pagsabog ng energy at puting usok na nabuo nang biglang tumalsik si Gerald! Dahil sa sobrang lakas ng impact, ang mga damit ni Gerald ay biglang napunit hanggang sa bumangga ang likod ni Gerald sa mga pader na gawa sa bato! Umubo ng dugo si Gerald at naisip niya na ito pala ang rason kung paano napatay ng savage ang iba pang mga master ng Spirit Earth Realm. Pinatay sila ng savage na parang mga langgam lamang! Mas malakas siya kaysa kay Hogan! Kung hindi lang pinalakas ni Gerald ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aral at paggamit ng Thunder Eruption, malaki ang posibilidad na patay na siya sa isang hit na iyon. Ngunit hindi ngayon ang oras para huminto at pag-isipan ang lahat ng ito. Gamit an

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser