Kabanata 1317

Dahil nakakapagsalita ang halimaw, ang ibig sabihin lamang nito ay hindi siya isang savage. Hindi naiwasan ni Gerald na magtanong nang mapalitan ng respeto ang kaninang intensyon na pumatay ng halimaw, “…Kilala mo ba kung sino ako? O pamilyar ka sa pendant?" "Nakakita na ako ng larawan mo dati, Master Deity, at alam kong ang dragon blood jade ay ang iyong personal na sandata! Sa buong buhay ko, hindi ko akalain na makakatagpo ko ang iyong kagalang-galang na presensya, Master Deity! Sana ay mapatawad mo ako sa aking kahangalan kanina!" sabi ni Leo na nakaluhod pa rin sa lupa. Masyadong maraming mga katanungan ang gusto niyang itanong kay Leo. Kung tutuusin, hindi naging madali para sa kanya ang makilala ang isang taong nagmula sa parehong lugar kung saan mula si Queena at ang babaeng nakaputi. Paniguradong marami siyang makukuha na impormasyon sa kanya. Magtatanong na sana siya sa kanya nang bigla siyang nakarinig ng mga yapak na papasok sa lugar na iyon. Hula niya ang mga iyon a

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser