Kabanata 1328

Si Rupert ay nakasimangot habang sinasabi niya iyon. Siyempre, mag-aatubili siyang makuha ng iba ang kanyang ari-arian at dahil buhay pa siya, paniguradong susubukan niyang mag-negotiate pa. Nakatingin si Gerald kay Rupert at sumagot, "One-third!" Nang marinig iyon, nagpalitan ng tingin ang mga matatanda sa isa't isa. Makikita ngayon na hirap na hirap si Rupert sa sitwasyon na ito, kaya wala na talagang dahilan para ipagpatuloy niya ang pakikipag-negotiate kay Gerald. Sa kasalukuyang sitwasyon, alam ng mga matatanda na may malaking posibilidad na mawawala kay Rupert ang buong valley at mapupunta ito kay Gerald sa oras na matapos ang lahat ng ito. Huminga ng malalim si Rupert, ayaw niyang ibigay ang kanyang ari-arian kaya sinabi niya, “Huwag mo sana kaming samantalahin ngayong nanghihina kami, bata! O sige! Ibibigay ko sa iyo ang one-fifth ng valley tulad ng hiniling mo noon! Sang-ayon ka ba doon?” “Kalahati ng King Valley! Hindi na pwedeng bumaba pa gusto mo pa akong tulungan k

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser