Kabanata 1329

“…T-T*ng-ina… Siya ba… Tao ba siya o diyos…?” Nakanganga si Myles habang pinapanood ang lahat ng ito, ngunit wala siyang pakialam sa hitsura niya habang nanginginig ang boses niya nang sabihin niya iyon. Kahit ang tatlong master ay natulala sa sandaling ito. Totong makapangyarihan si Bradley, siya ay mabilis at mas mahusay kumpara sa mga regular na tao, ngunit ang kanyang kakayahan ay predictable pa rin. Ngunit si Gerald ay naiiba sa kanya. Kung tutuusin, nahati ang lupa at kahit isang malaking bato ay nahati sa pamamagitan lamang ng pagwagayway ng kanyang kamay sa hangin! Walang nag-akala na mangyayari iyon! Sumunod dito ang isang mahabang katahimikan, isa sa tatlong master ay nakatingin sa mga bakas na naiwan sa lupa at bigla siyang bumulong, “…Hindi iyon celestial technique... Iyon ay isang kakaibang martial art… Ito... Ito ay ang airbending skill...! Nasakop na ng batang iyon ang Nebula Realm at nasa kanya ang Power of the Hundred Divine Fists, kaya madali niyang mapapatay

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.