Kabanata 1342

“Pagkakataon? Anong sinasabi mo diyan?" tanong ni Gerald habang nakatingin kay Felton, na nakahandusay pa rin sa lupa, bago siya pumalakpak. "Kung palalayain mo ako ngayon, sasabihin ko sa lola na huwag nang pahirapan ang mga nakatira sa shantytown na ito! Kung hindi mo ito gagawin, well... paniguradong ikaw ang magiging dahilan sa pagpatay ng lola ko sa lahat ng mga tao dito!" sagot ni Felton. “Hindi ako sigurado kung anong mga delusyon ang nasa utak mo, pero sinabi ko lang kay Leo na huwag kang patayin kaagad dahil kung mamamatay ka ng ganito ay mababawasan ang paghihirap ng lola mo! Walang kwenta kung mangyayari iyon!" nakangiting sinabi ni Gerald. Nang makita niya ang nakakatakot na ngiti ni Gerald, biglang nanigas ang buong katawan ni Felton at gayundin ang espiritu niya. Makalipas ang ilang segundo, nauutal siyang nagsalita, "...A-ano ba ang sinasabi mo...?" "Sasabihin ko pa lang sayo ngayon na pinag-isipan ko na kung paano haharapin ang problemang ito habang papunta ak

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser