Kabanata 1343

"Sa totoo lang, hindi ito masamang idea! Bukod pa dito, gusto kong magtanong saiyo ng ilang iba pang mga katanungan... Kung sasagutin mo ang mga ito ng matapat, baka magdalawang-isip pa akong hindi maglagay ng lason sa katawan mo!" ngumisi si Gerald. “P-pwede mo akong tanungin ng kahit ano! Nangangako ako na sasabihin ko ang totoo basta alam ko ang sagot sa mga ito! Pakiusap, huwag mo akong patayin…!” nakiusap si Felton dahil ang nasa isip niya na lang ngayon ay ang manatiling buhay. Kung tutuusin, hindi natatakot si Gerald kahit na ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang lola para pagbantaan siya! Takot na takot rin si Felton sa lason na nilagay sa kanya ni Gerald! Masyadong brutal at masama ang method na ginamit niya! Gusto na lang ni Felton na kainin na lang niya ng buhay si Gerald sa sandaling iyon at alam na alam niya kung sino ang mas makapangyarihan ngayon. Dahil dito, sinimulan niyang turuan si Gerald kung paano gamitin ang Dead Annie at ng Dead Annie Mother. Siniguro r

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser