Kabanata 1372

Habang naghahanap ang grupo sa paligid ng masukal na kagubatan, sila ay nahati sa mas maliliit na grupo at si Hogan mismo ay kasalukuyang namumuno sa isang grupop ng limang tao. Habang patuloy silang naghahanap, biglang sumigaw ang isa sa mga tauhan ni Hogan, "May tao doon, Hogan!" Nang marinig iyon, ang ibang miyembro ng maliit na grupo ay agad na sumugod at maya-maya ay nakatayo sila sa gilid ng taong iyon. Habang tumatakbo, napansin nila na paika-ika ang lakad ng taong ito at ang kanyang mga damit ay magulo. Nang makarating sila sa tabi ng lalaki, nanlaki ang mga mata ni Hogan sa sobrnag gulat nang sabihin niya, "...Young... Young Master Gunter...?" Ilang araw na mula nang huling narinig ng sinuman ang tungkol kay Felton matapos siyang ipadala sa Dordwell Heights upang hanapin si Gerald. Walang sinuman ang maaaring makipag-ugnayan sa kanya hanggang sa puntong ito. Sobrang nag-alala si Yreth, kaya nagpadala siya ng ilang tao sa kabundukan para hanapin siya, ngunit hindi i

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.