Kabanata 1373

Hindi sinisisi ni Yreth ang kanyang apo sa kanyang naging aksyon. Kung tutuusin, inakala lamang ni Felton na si Gerald si Yreth. Nagkaroon ng matinding pagbabago sa ugali ang kanyang apo pagkatapos siyang pahirapan. 'Paano ka na-trauma ng ganito...? Sobra kang sinaktan ni Gerald...! Sisiguraduhin kong papatayin ko siya kung ito ang huling bagay na kailangan kong gawin! Maghihiganti ako para sayo...’ naisip ni Yreth habang makikita sa kanyang mga mata ang kagustuhang pumatay. Galit na galit siya pero ito ay isang masayang okasyon pa rin para sa pamilyang Gunter dahil si Felton ay ligtas na nakabalik sa kanilang puder. Ang mga miyembro ng Judgment Portal at ng pamilyang Gunter ay kasalukuyang abala sa paghahanap kay Gerald, alam ni Yreth na ito ang kanilang pinakamagandang pagkakataon na mahuli siya muli. Dahil doon, hinayaan niyang magpagaling si Felton sa Gunter Manor habang siya ay umalis din para hanapin si Gerald. Nakatuon ang lahat sa paghahanap kay Gerald, kaya ang Gunter

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser