Kabanata 1374

“Please, alam ko kung bakit gustong-gusto mong pumunta doon... Alam ko na dinakip ni lola ang dalawang kaibigan ni Gerald. Gusto mo lang ilabas ang iyong galit kaya gusto mo silang saktan, di ba?" Hindi nagdalawang si Yume na sabihin ito. Pagkatapos ng lahat, naiintindihan niya ang personalidad ni Felton. “Bullsh*t! Sinusubukan kong iligtas sila at dalhin sila sa ligtas na lugar!" Sagot ni Felton. “…Bakit mo gagawin iyon…?” “Nagtanim si Gerald ng napakalakas na lason sa loob ng katawan ko. Kung hindi ko nailigtas ang mga kaibigan niya, papatayin niya ako! Sapat na ba sayo ang dahilan na iyon?!" sagot ni Felton, maririnig sa boses niya ang takot. “…Kaya pala malaki ang pinagbago ng ugali mo mula nang umuwi ka! Sige! Dahil kami lang ni lola ang may susi sa underground dungeon, dadalhin kita doon!" sabi ni Yume. Kung tutuusin, iniisip na ni Yume kung paano niya pakakawalan ang mga kaibigan ni Gerald. Nang makarating sila Yume at Felton sa mga main doors ng pintuan, agad silang s

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser