Kabanata 1388

Para siyang demonyo na kayang pumatay ng kahit sino sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri! “Wag kang gagalaw! Huwag ka nang gumalaw pa! Tumigil kayong lahat!" Itinaas ni Tilar ang kanyang kamay bilang senyales sa kanyang mga tauhan na huwag silang magpatumpik-tumpik sa kanilang mga aksyon. Pagkatapos nito, dahan-dahang naglakad si Tilar sa harap ni Gerald bago siya lumuhod ng diretso sa harapan niya sabay hampas ng buong katawan niya sa lapag. "Boss... nagkamali ako!" Yumuko si Tilar sa harap ni Gerald na puno ng respeto ang kanyang mukha. "Tama ang ginagawa mo. Napakatalino mo talaga. Ang pakikipag-usap sa akin sa ganitong posisyon ay ang pinakamahusay at pinakamatalinong bagay na nagawa mo sa buong buhay mo!” Hindi iniisip ni Gerald ang hustisya o katarungan sa tuwing kinakausap niya ang ganitong uri ng tao. Tanging pananakot lamang ang magagamit para makumbinsi ang isang tao na isuko ang kanyang sarili. “Nagkamali… nagkamali din ako! Huwag mo kaming patayin! Handa akong

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser