Kabanata 1389

Kasalukuyan sa Xanthos Manor. Nakaupo sa sofa ang isang middle-aged na lalaki at ang isang binata habang seryoso silang nakikipag-usap sa pitong tao na nakasuot ng itim na uniporme. "Ang pagkasira ng historical ruins ang magiging pinakamalaking kaganapan na yayanig sa buong mundo. Kaya kailangan nating maging mas maingat sa pagkakataong ito. Ang bawat isa sa inyong pito ay may kakaibang mga kakayahan. Kaya kailangan naming umasa sa inyo mga master para tulungan kami sa hinaharap.” Sabi ng middle-aged na lalaki habang tumatawa at hawak ang isang tasa. Ang middle-aged na lalaking ito ay si Wesson Xanthos at siya ang head ng pamilyanh Xanthos, isang kilalang puwersa ng pamilya. Si Wesson ay isang napakalupit at walang awa na tao. Binigay niya ang buong buhay niya sa pagsamba ng theology. Patuloy siyang nagpapalawak at nagtatayo ng kanyang pamilya sa tulong at koneksyon ng iba't ibang madidilim na pwersa sa mga nakaraang taon. Ang binata sa tabi niya ay si Sloan at karaniwan siyang ti

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.