Kabanata 1391

Maya-maya pa nang biglang naramdaman ni Gerald na ang driver ay huminto habang nakasakay siya sa kotseng ipinadala ni Wesson. Pinapanood niya ang driver habang nagsisindi ng sigarilyo at tumingin siya sa kanyang rear-view mirror na nagpapakita ng malamig na ngiti kay Gerald, “Nasa kalagitnaan pa lang tayo, hindi ba? Bakit mo hininto ang sasakyan?" "Oh, medyo pagod lang ako kaya kailangan ko munang magpahinga!" sagot ng driver, ngunit makikita sa mukha niya ang mapahamak na intensyon. "Pagod? Hindi ka pa nagmamaneho ng matagal. Magagawa mo ang anumang gusto mo kapag narating ko na ang aking destinasyon, kaya sa ngayon ay nagmaneho ka muna ng maayos!" sabi ni Gerald habang umiiling. Sa totoo lang, ayaw ni Gerald na pumatay ng tao kung hindi ito kinakailangan. Kung tutuusin, mahalaga ang lahat ng buhay. Kung hindi iyon ang kanyang pananaw sa buhay, hindi na niya kailangang kausapin pa ang nga ganitong klase ng tao at papatayin niya na lamang sila. “Hah! Sa tingin mo ba big shot ka

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.