Kabanata 1392

Napaatras ng ilang hakbang ang anim kahit na kanina ay nanunuya sila dito. Napailing na lang si Gerald bago niya sinabing, “Sabi ko naman sa’yo, ‘di ba? Masaya lang ang mga tao dahil sa tingin nila ay kaya nila akong patayin at kayong lahat ang buhay na patunay niyan. Sa totoo lang, kayong lahat ay mga butil ng alikabok lang para sa akin... at talagang naiirita ako sa mga alikabok!" Pagkatapos nito, pinitik ni Gerald ang kanyang daliri at lumikha ng isang paputok na tunog habang ang malakas na alon ng hangin ay mabilis na lumipad patungo sa anim na tao! Ang alikabok ay lumipad sa iba’t ibang direksyon dahil sa malakas na pasabog ng hangin, kaya lumingon ang anim at nagsimulang tumakas! Alam nila na mamamatay sila kapag nakasalubong nila ang pasabog na atakeng ito. Ang kanyang lakas ay hindi makatao! Kailangan nilang tumakas pero ni isa sa kanila ay hindi magawa iangat ang kanilang mga paa! Parang ang ibabang bahagi ng kanilang mga katawan ay may sariling utak! Nanlaki ang mga

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.