Kabanata 1393

Ilang segundo pagkatapos niyang sabihin iyon, napatingin sila sa isang tao na dahan-dahang lumalakad patungo sa kanila mula sa malayo... Nang makalapit siya, nagliwanag ang mga mata ni Leo nang sabihin niya, "Ikaw pala ‘yan, Mr. Crawford!" Banayad na ngumiti si Peter nang makita niya si Gerald... Nang maging malinaw si Gerald sa kanyang pananaw, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata at bumulong siya, "...Gerald... Ano ang nangyari sa iyong training...?" Ilang araw pa lang mula noong huli niyang nakita si Gerald... Pero paano nagkaroon si Gerald ng napakalakas na nakakatakot na inner-strength sa loob ng maikling panahon...? 'Tama ba ang sinabi ni Miss Lockland na hindi na isang regular na tao si Gerald...?' “Nakuha ko ang mga dapat kong makuha na training hanggang sa wakas ay naabutan ko kayong lahat dito, sir! Zyla!” sagot ni Gerald habang nakangiting tumango bago siya tumingin sa malabong mundo na pumapalibot sa kanya... Nagsalita si Gerald pagkatapos ng maikling katahim

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser