Kabanata 1394

Matapos marinig ang paliwanag ni Gerald, biglang nagsalita si Peter, "Kaya pala ang bilis mong lumaki sa loob lamang ng tatlong araw!" “Iyan pala ang buong kwento... Sa huli ay may mga bagay pa rin na hindi maitatago kahit pa subukan nating itago ito... Lahat ay nangyayari ayon sa kapalaran... Alam mo, kahit na si Liemis ang pinakamakapangyarihang tao na nangunguna sa Jaellatra, kahit siya ay sinabi sa akin na walang sinuman ang makakatakas sa kapalaran... Totoo sa kanyang sinabi, hindi rin nakatakas si Liemis sa kanyang kapalaran! Ang Herculean Primordial Spirit ay isang kapangyarihang napakalakas na kaya nitong sirain ang ultimate limit!" paliwanag ni Zyla. “…Sirain… ang ultimate limit…?” sabay na sinabi ni Leo at Peter. “Oo. Ang ultimate limit ay walang simula o wakas... Ito ay may kakayahang manatiling malakas nang walang limitasyon at walang sinuman ang may kakayahan na makagawa nito! Sa kabila nito, may alamat na kayang sirain nito ang Herculean Primordial Spirit!" Nang m

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser