Kabanata 1398

Habang pinag-iisipan ni Gerald iyon, bigla niyang narinig na naghiyaban ang iba pang mga babae na kanina pang tahimik na nakatayo sa gilid! Si Peter ay mukhang nag-aalala na ngayon at agad niyang itinuro ang screen bago siya sumigaw, "Gerald, tingnan mo!" Lumingon siya sa screen kung saan na makikita pa rin ng Warhill Island at agad niyang nakita na naroroon na ang mga tao. Siyempre, hindi iyon ang dahilan kung bakit nagsigawan ang mga babae. Ang dahilan kung bakit sila natatakot ay dahil ang mga taong ipinapakita ay walang iba kundi mga bangkay na dumanas ng nakakakilabot na kamatayan! Base sa estimation ni Gerald, may humigit-kumulang isang daang namatay na dakilang masters na nagmula sa iba't ibang lugar para lamang makilahok sa pledge of the holy water. Tumingin si Gerald sa dagat at ang mga talukap ng kanyang mga mata ay agad na nagsimulang kumibot nang mabilis habang iniisip niya, 'Lolo...!' Makabuluhan ang pag-aalala niya dahil alam niya na ang kanyang lolo ay umalis

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.