Kabanata 1404

Nang marinig iyon ng higanteng ahas, pinalakas ni Gerald ang kanyang puwersa na may essential qi habang sumisigaw siya, "Hindi kita hahayaang mamatay ng ganito...!" "...Heh... Hindi ko inasahan na makakahanap ako ng kaibigan pagkatapos ng napakatagal na panahon… at mabait pa siya... Salamat..." sabi ng maliit at berdeng liwanag na habang dahan-dahang lumulutang ang mataas... Katulad ito ng dragonfly na lumilipad sa gabi, ang isip ng kaluluwa ng anaconda ay unti-unting lumipad sa taas hanggang sa kumalat ito sa isang dagat ng napakaraming mga kislap... Habang kumukupas ang mga huling kislap, lalo namang humigpit ang pagkakasara ng kamao ni Gerald. Isang beses lang niya nakita ang higanteng anaconda bago ang araw na ito, pero tinulungan siya nito. Isinakripisyo pa ng ahas ang isip ng kaluluwa nito para lamang bigyan siya ng babala tungkol sa nakamaskara na matandang iyon... Sa puntong iyon, itinuring na ni Gerald na bahagi na ng kanyang pamilya ang ahas at nanumpa siya na hindi niy

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser