Kabanata 1407

"…Ano? May isa pang taong nagmamasid sa akin mula pa noon...?!” takot na tinanong ni Gerald. Tulad ng naaalala niya, simple at mapayapa lang ang kanyang buhay noon. Pero lumalabas na siya ay sinusubaybayan ng ibang tao sa mga panahon na iyon! Hindi lang iyon, pero ngayon lang niya nalaman na ang mga taong tulad ni Peter ang taong nagmamasid sa kanya! Noong una pa lang ay naisip na ni Gerald na kakaiba si Peter mula nang magising siya pagkatapos siya nitong iligtas. Kilala siya ni Peter at paniguradong hindi lang nagkataon na nandoon si Peter sa panahong iyon. Pagkatapos ipakita ni Peter ang kanyang kabbutihan, nalaman ni Gerald na parang naiintindihan ng lalaki ang kanyang ugali at katangian. Paminsan-minsan ay gustong tanungin ni Gerald si Peter tungkol doon, pero nilinaw ni Peter na ayar niyang pag-usapan ito sa tuwing sinisimulan niya ang conversation na ito. Pagkatapos nito ay naging abala sila at hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Gerald na pag-isipang muli ang tungkol

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser