Kabanata 1411

Gabi na nang makarating si Gerald sa headquarters building sa Mayberry City. Sa oras na iyon, mayroong dalawang deputy general manager sa economic area. Si Zack ang isa sa kanila at ang isa ay isang tao na nagngangalang Winson Zaito na kilala bilang Chairman Zaito. Alam ni Gerald na ang dalawang lalaki ay matagal nang tapat sa pamilyang Crawford at lalo na ito para kay Zack. Gayunpaman, binanggit ni Peter na may posibilidad na masangkot din ang dalawa sa ilang mga bagay, kaya alam niya na kailangan niyang personal na imbestigahan ito. "Excuse me, sir, pero sila Chairman Zaito at Chairman Lyle ay wala ngayong gabi! Kailangan mong maghintay hanggang bukas ng umaga kung gusto mo pa rin silang makita! Pero dapat alam mo na hindi sila ang tipo ng mga tao na makikipagkita sa kahit sinong mga tao!" sabi ng receptionist sa front desk habang nakatingin siya kay Gerald. Magalang ang kanyang itsura, pero makikita ang paghamak sa kanyang mukha. Sino ba si Gerald sa tingin niya? Sa tingin

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.