Kabanata 1415

“Ayaw ng kaibigan ko na makita ang taong ito, Mr. Zealey. Pwede bang paalisin mo siya sa lugar na ito? Habang tumatagal siyang nandito, lalong bumababa ang quality ng villa na ito!” sabi ni Jerome habang hindi pa rin nawawala ang ngiti sa kanyang labi. “Walang problema, Mr. Crawford! High school classmates kayo ng anak ni Chairman Lyle! Dahil doon, ang mga salita mo ay batas sa lugar na ito! Excuse me at papaalisin ko ang batang ito sa lugar na ito!” sagot ni Mr. Zealey na may matagumpay na ngiti sa kanyang mukha. Lumingon siya kay Gerald at ngumisi, “Aalis ka ba ng kusa… o hihintayin mong paalisin ka ng security?” Pinagmamasdan ni Gerald si Westlyn at ang iba pa na naka-cross arms at sumagot lamang siya, “Ako? Aalis dito? Mr. Zealey, tama ba? Kararating mo lang sa Mayberry City, hindi ba?" “…Anong punto mo?” tanong ni Mr. Zealey habang nakapikit ang kanyang mga mata. "Tatanungin kita ngayon. Alam mo ba kung sino ang may-ari ng Wayfair Mountain Entertainment?" tanong ni Geral

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser