Kabanata 1435

Nakatakas na si Zyla habang pinagtatakpan siya ni Peter. Gayunpaman, tulad ng hula ni Peter, masyadi siyang nahuli. Hindi siya makatakas kahit gusto niya. Ang King of the Judgment Portal at si Yreth mula sa pamilyang Gunter ay lumapit at pinalibutan si Peter sa isang iglap. Ang pamilyang Gunter at ang King of the Judgment Portal ay hindi sumuko sa paghahanap sa kanila nitong mga nakaraang araw. Kung tutuusin, sila ang nagsimula ng laban kay Gerald. Hindi na ito pwedeng ipagpaliban dahil lamang sa interes o relasyon! Walang paraan para makalaban si Peter sa atake ng dalawang master na ito, lalo na dahil nandoon ang King of Judgement Portal para sugpuin siya. Kaya sumuko siya sa pamilyang Gunter nang walang anumang pagtutol. “Nasaan si Zyla Lockland?” Malamig na tinanong ng King of the Judgment Portal at bumalik ang kanyang form. “Hindi ba obvious na nakatakas na siya bago pa kayo dumating? At saka, mahihirapan kang mahuli siya!" Sabi ni Peter habang nanunuya. "Nasaan si Geral

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.