Kabanata 1436

Dahan-dahan itong bumaba sa isang sanga. Boom! Hindi nagtagal, nanginig ng saglit ang buong isla. Pagkatapos nito, isang makabagbag-damdaming eksena ang makikita sa mga mata ng seagull. Bumukas ang isla at gumawa ito ng dumadaloy na kanal. Ang mga alon sa paligid ng isla ay galit na galit na umagos na parang may tsunami. Binalot ng kulog at kidlat ang buong kalangitan. May bakas ng matinding takot sa mga mata ng seagull at ang buong katawan nito ay hindi mapigilan nguminig. Pagkatapos nito, umalis ang seagull mula sa sanga habang sinusubukan nitong makatakas mula sa pinangyarihan. Malamang may nangyaring masama kaya takot na takot na tumakas ang seagull. Zap! Zap! Zap! Direktang tumama ang isang malakas na kidlat. Pagkatapos nito, isang sinag ng liwanag ang naaninag mula sa pinakasentro ng isla. Makikita sa liwanag ang isang binata na nakaupo habang nakakrus ang mga paa sa gitna ng isla. Kahit pa nakaupo ito sa gitna ng kaguluhan, walang bakas ng alikabok sa kanya sa kabi

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.