Kabanata 1484

Sa sandaling iyon, mabilis siyang nag-cast ng spell para umatake. Nakita ng lahat na ang matandang ito ay gustong gumamit ng makapangyarihang sword light para direkta itong tatama sa demonyong bull. Gayunpaman, may biglang kumislap na puting liwanag mula sa puting sungay ng demonyong bull at isang hugis spiral na liwanag ang biglang tumama direkta sa matanda. Boom! Ang dalawang sinag ng liwanag ay nagkabanggaan at ang sword light ng matanda ay nawala sa isang iglap. "Ano?!" Naramdaman din ni Gerald mula sa malayo na gulat ang boses ng matanda sa mga oras na ito. Ito ay dahil ngayon lang napagtanto ng matanda na ang kanilang mga lakas ay hindi pareho pagkatapos nilang umatake sa bawat isa. Bang! Ang puting halo na ilaw ay mabilis na tumama sa dibdib ng matanda at tumalsik siya hanggang sa bumagsak siya ng malakas sa mga bleachers. “Ahhh!” Sa oras na ito, ang lahat ng taong naroroon ay nakaramdam ng matinding takot. Kahit ang isang makapangyarihang matanda na tulad niy ay nat

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser