Kabanata 1485

Sumugod na ang demonyong bull. Ang lahat ng mga manonood ay huminga nang malalim sa oras na ito at naghihintay sila na makita ang reaksyon ni Stetson. Gusto nilang makita kung paano haharapin ng training boy, si Stetson, ang demonyong bull. Gayunpaman, nagtaka ang lahat nang makita nilang hindi gumagalaw si Stetson sa oras na ito. Sa kabaligtaran, ipinikit lang ni Stetson ang kanyang mga mata habang nasa bulsa ang isang kamay niya. Ang nakakatakot na demonyong bull na ito ay walang kwenta sa paningin ni Stetson! “Eto na!” Pagkatapos ng malakas na kalabog, tanging ang sungay ng demonyong toro lamang ang makikitang gumagalaw at ang isang kislap ng puting liwanag ay lumabas mula dito. Umangat ang mga alikabok ay tila tinangay ang lahat! Maraming tao ang tinangay ng isang iglap, at mas maraming tao ang nagsimulang umiyak sa sobrang sakit. Kahit si Xyrielle ay kinakabahan. Samantala, tahimik na pinanood ni Gerald ang eksena sa kanyang harapan. Nagtaka soya sa kasalukuyang pangya

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.